Konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej

Dnia 1 kwietnia br /sobota/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku ul. Dąbrowskiego 14 odbędzie się konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej – referat wygłosi dr Mirosława Bednarzak – Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 50 – lecia śmierci premiera Stanisława Mikołajczyka – referat wygłosi prof Adam Dobroński z Białegostoku oraz 30 – tej rocznicy odsłonięcia Pomnika o Polskość Ziemi Mazurskiej – referat wygłosi Bogdan Makowski z Giżycka.

Na powyższą konferencję zapraszamy członków i sympatyków ruchu ludowego oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką

V Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Giżycku

2 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Giżycku odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ocenił minioną IV kadencję, wybrał nowe władze powiatowe PSL, delegata na kongres, delegatów na zjazd wojewódzki oraz wytyczył kierunki działania na nową kadencję.

Gośćmi zjazdu byli: Urszula Pasławska – poseł, wiceprezes NKW PSL, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Stanisław Żelichowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna, prezes powiatowy PSL, Barbara Mazurczyk – wójt Gminy Miłki, radni powiatowi. Na prezesa giżyckiej powiatowej organizacji PSL został wybrany Radosław Król – wójt Gminy Wydminy, któremu powierzono również mandat delegata na kongres.

Uczestnicy zjazdu podziękowali ustępującemu prezesowi Wacławowi Strażewiczowi za wieloletnie kierowanie powiatową organizacją PSL.


fot. kol. Waldemar Samborski

Kampania sprawozdawczo-wyborcza gminnych PSL

Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Giżyckim. Pierwszy zjazd gminny odbył się w Wydminach. Prezesem organizacji wydmińskiej liczącej 42 członków ponownie został wybrany Kol. Franciszek Pawłowski.

W strukturze organizacji miejsko gminnej PSL w Giżycku funkcjonują 2 koła. Koło Gminne tworzą członkowie PSL z Gminy Giżycko, które liczy sobie 31 członków. Na prezesa tego koła wybrano Kol. Grzegorza Kornaka. Na prezesa Koła Miejskiego liczącego 50 członków wybrana została Kol.Wioletta Miedzianowska-Konopka. Funkcję prezesa całej organizacji miejsko gminnej powierzono Kol. Mateuszowi Sierońskiemu. Niewątpliwym sukcesem tej organizacji w minionej kadencji było przyjęcie 12 nowych członków.


Kolejny zjazd gminny członków PSL odbył się w Miłkach. Prezesem tej organizacji liczącej 49 członków został ponownie wybrany Kol. Zdzisław Bączek.
W najbliższym czasie powinny się odbyć zjazdy w Rynie i Kruklankach co umożliwi zorganizowanie zjazdu powiatowego.

Dziękujemy za każdy głos

Zakończyły się wybory parlamentarne. Państwowa Komisja Wyborcza podała listę posłów i senatorów wybranych do nowego parlamentu RP. Polskie Stronnictwo Ludowe startując z listy nr 5 osiągnęło piąty wynik w Polsce z poparciem 5,13 proc. (779 875 głosów). Uzyskaliśmy 16 mandatów posła i 1 mandat senatora.

Urszula Pasławska

Poseł Urszula Pasławska

Poparcie dla listy PSL w naszym okręgu wyborczym było większe niż w skali kraju i wyniosło 8,44% (22458 głosów), a na terenie powiatu giżyckiego 9,13% (1677 głosów). Frekwencja w skali powiatu była znacznie mniejsza niż ta krajowa i wyniosła 41,29% (z tym, że na terenach gmin wiejskich do urn poszedł średnio co trzeci uprawniony). W naszym okręgu wyborczym posłem na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego została ponownie kol. Urszula Pasławska. Zbiorcze wyniki głosowania w naszym okręgu wyborczym można zobaczyć na stronach PKW. Z terenu powiatu giżyckiego kandydatami na posłów byli Ewa Ostrowska (516 głosów) i Radosław Król (1168 głosów).

Oto kilka słów od naszej Pani poseł:

Szanowni Państwo,
dzięki Waszemu zaufaniu ponownie zostałam wybrana posłem na Sejm RP. W wyborach otrzymałam 6 tys. 354 głosów, za każdy chciałabym osobiście bardzo podziękować.
Już dziś zapewniam, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei. Swoją funkcję będę sprawować tak jak dotychczas – z pełnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością, poświęceniem sprawom ważnym dla mieszkańców Warmii i Mazur.
Bycie posłem – Waszym reprezentantem w Sejmie – uważam za misję publiczną, zaszczyt i obowiązek. Moje biuro poselskie jest i zawsze będzie dla Was otwarte. Możecie Państwo pisać do mnie w każdej sprawie – mój mail to urszula@paslawska.pl.
Razem zmienimy Warmię i Mazury!

Zachęcamy także do regularnego odwiedzania strony internetowej naszej posłanki oraz do obserwowania oficjalnego profilu Urszuli Pasławskiej na Facebooku, gdzie można na bieżąco dowiedzieć się o działalności swojej posłanki.

Na koniec warto wspomnieć o wynikach wyborów na senatora. Na terenie powiatu giżyckiego zwycięzcą był p. Stanisław Tołwiński z poparciem mieszkańców powiatu sięgającym 36,65%.  Niestety w pozostałych powiatach popierany przez PSL kandydat nie uzyskał już tak wysokiego poparcia i senatorem reprezentującym nasz region została kandydatka PiS Małgorzata Kopiczko z 36,44% poparciem. Kandydat popierany przez PSL p. Stanisław Tołwiński uzyskał poparcie 27,82% wyborców regionu, a senator poprzedniej kadencji p. Marek Konopka 33,09% głosów.

Głosuj na kandydatów z listy nr 5

                                    Szanowni Państwo
                            Mieszkańcy Powiatu Giżyckiego

Za kilka dni pójdziemy do urn wyborczych aby wybrać nowych posłów i senatorów. Tylko od naszych głosów zależy kto otrzyma mandat poselski i senatorski, jaki będzie układ polityczny w obu izbach. Mając świadomość jak ważny jest każdy głos apelujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Giżyckiego o udział w wyborach 25 października.

Wyborcy oddając swój głos na konkretną listę wyborczą kierują się przeróżnymi kryteriami. My proponujemy, aby głosować na kandydatów z Listy nr. 5 Polskiego Stronnictwa Ludowego ze względu na poniższe przesłanki:

1. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym roku obchodziło 120-lecie swego istnienia i przez ten okres dało wiele dowodów, że dla nas największą wartością jest niepodległe, demokratyczne Państwo Polskie.
Wincenty Witos – trzykrotny premier w II RP, Maciej Rataj – wieloletni marszałek sejmu, Franciszek Kamiński – dowódca Batalionów Chłopskich w okresie II wojny światowej, Stanisław Mikołajczyk – prezes PSL i premier Rządu Londyńskiego to wielcy przywódcy polskiego ruchu ludowego, którzy chwalebnie zapisali się w historii naszej Ojczyzny. Jako spadkobiercy i strażnicy tej pięknej tradycji jesteśmy odpowiedzialnym i poważnym ugrupowaniem politycznym, które daje gwarancje dobrej służby dla kraju i jego obywateli.
2. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną formacją polityczną, która posiada nieprzerwanie od 25 lat swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Niezależnie od wyniku wyborczego PSL będzie istnieć, nie będzie zmieniał nazwy jak to robią inne partie.
3. Są ugrupowania polityczne, które proponują, aby intensywnie rozwijać kilka dużych metropolii kosztem prowincji. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią polityczną, której liderzy nie wywodzą się z wielkich miast i siła PSL tkwi w gminie i powiecie. To tylko nasze ugrupowanie rozwiązuje problemy globalne dostrzegając interesy lokalne.
4. Na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego są kandydaci tylko zamieszkali na terenie naszego okręgu wyborczego – nie ma tzw. „spadochroniarzy” z innych regionów Polski.
5. Polskie Stronnictwo Ludowe mając silną pozycję w samorządach będzie skutecznie bronić jego pozycji i  tym samym rozwiązywać problemy lokalnych społeczności.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz to, że jesteś za uprawianiem polityki w sposób odpowiedzialny i przeciwko wieloletniej bijatyce dwóch największych partii politycznych głosuj na kandydatów z listy nr 5 Polskiego Stronnictwa Ludowego.
                                                            Polskie Stronnictwo Ludowe
                                                               Zarząd Powiatowy
                                                                     w Giżycku