Dobra Gospodyni – Dobry Wybór

Taki oto wpisem w serwisie społecznościowym Urszula Pasławska zachęca nas wszystkich do głosowania 26 maja 2019 roku.

#DobraGospodyni to moje hasło na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego?

Bo mam duże doświadczenie w zarządzaniu i zdobywaniu unijnych funduszy, jestem lokalną patriotką i doskonale znam potrzeby mieszkańców naszego regionu. Dowiodłam tego wieloletnią działalnością w samorządzie i w Sejmie.

W PE potrzebna jest skuteczność w dbałości o interesy Warmii, Mazur i Podlasia. Dlatego 26 maja zaznacz #GłosujęnaUlę


Więcej o naszej kandydatce przeczytasz na stronie internetowej Pasławska.pl

Konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej

Dnia 1 kwietnia br /sobota/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku ul. Dąbrowskiego 14 odbędzie się konferencja poświęcona 120 rocznicy powstania Mazurskiej Partii Ludowej – referat wygłosi dr Mirosława Bednarzak – Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 50 – lecia śmierci premiera Stanisława Mikołajczyka – referat wygłosi prof Adam Dobroński z Białegostoku oraz 30 – tej rocznicy odsłonięcia Pomnika o Polskość Ziemi Mazurskiej – referat wygłosi Bogdan Makowski z Giżycka.

Na powyższą konferencję zapraszamy członków i sympatyków ruchu ludowego oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką

V Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Giżycku

2 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Giżycku odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ocenił minioną IV kadencję, wybrał nowe władze powiatowe PSL, delegata na kongres, delegatów na zjazd wojewódzki oraz wytyczył kierunki działania na nową kadencję.

Gośćmi zjazdu byli: Urszula Pasławska – poseł, wiceprezes NKW PSL, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Stanisław Żelichowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna, prezes powiatowy PSL, Barbara Mazurczyk – wójt Gminy Miłki, radni powiatowi. Na prezesa giżyckiej powiatowej organizacji PSL został wybrany Radosław Król – wójt Gminy Wydminy, któremu powierzono również mandat delegata na kongres.

Uczestnicy zjazdu podziękowali ustępującemu prezesowi Wacławowi Strażewiczowi za wieloletnie kierowanie powiatową organizacją PSL.


fot. kol. Waldemar Samborski